Privacyverklaring

deWijzeStudent is een handelsmerk van Praktijk Schinkel, gevestigd in Weesp, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Sanne Schinkel is de Functionaris Gegevensbescherming van deWijzeStudent.

Contactgegevens

sanne@dewijzestudent.nl

06-

www.dewijzestudent.nl

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

deWijzeStudent verwerkt de volgende persoonsgegevens die je hebt verstrekt via de website, per mail of via de telefoon:

 

 

Voor- en achternaam
Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
Studie(s) die je volgt
Andere gegevens die je zelf verstrekt via communicatie met deWijzeStudent

 

Doel verwerking persoonsgegevens

deWijzeStudent verwerkt bovenstaande gegevens om de volgende redenen:

-om met je te kunnen communiceren

-om je betalingen af te handelen

-om je gebruik te kunnen laten maken van online diensten

 

 

Contactgegevens
deWijzeStudent is te bereiken via

Fort Abcoudestraat 24
1384 AJ Weesp

06-

sanne@dewijzestudent.nl

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

deWijzeStudent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

deWijzeStudent deelt/verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
deWijzeStudent gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. deWijzeStudent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sanne@dewijzestudent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. deWijzeStudent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

 

deWijzeStudent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website deWijzeStudent verbonden zijn. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat je van deze sites gebruikmaakt.

 

 

 

Beveiliging persoonsgegevens
deWijzeStudent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sanne@dewijzestudent.nl

Kan ik iets voor je betekenen?
Stuur me een appje.